BUURbook Schildersbuurt

Plan of bericht | openbare ruimte
4 maart | 14:24 uur
Aad Voorwinden | projectleider, gemeente Bunschoten
volg buur
Het Voorlopig Ontwerp is klaar!
Beste bewoners,

Bijgaand treft u het voorontwerp (VO) inrichtingsplan voor de herinrichting van de Schildersbuurt. Dit VO is, zoals u weet, tot stand gekomen op basis van een uitgebreide dialoog met jullie, het waterschap, met externe partijen als de ROVA (vuilnisophaaldienst) en uiteraard intern de gemeente. In dit VO zijn de belangrijkste keuzes vastgelegd: één- of tweerichtingsverkeer, meer of minder parkeren en waar dan, hoe genoeg klimaatadaptatie en ecologie te realiseren, bomenrijen langs de straten, etc.

Een flinke en soms moeilijke puzzel zoals u heeft kunnen volgen! Mede daardoor zijn we intern bij de gemeente en in de projectgroep enorm tevreden over dit gezamenlijk met jullie bereikte resultaat. Het college heeft dit VO op 22 februari 2022 vastgesteld. Hoogste tijd om te vragen of u er als buurt ook blij mee bent! Laat u ons dat vóór eind maart weten?

In de bijlagen hieronder vindt u het VO-boekje met een uitgebreide toelichting op het ontwerp, een presentatietekening en de technische VO- tekening (in 3 delen). Tot slot, erg leuk: een link naar een online omgeving via welke u op een aantal plekken 3d op straat in het rond kunt bekijken hoe e.e.a. er ongeveer uit komt te zien. Op blz. 25 in het VO-boekje staat ook een QR-code en een gebruiksaanwijzing. Door deze QR-code te scannen zijn de beelden ook op uw smartphone of tablet te bekijken.

De volgende stap is het verder uitwerken tot een definitief inrichtingsplan op basis waarvan de gemeente het werk kan gaan aanbesteden en de uitvoering kan gaan starten (waarschijnlijk dit najaar). Na deze stap wordt het dus behoorlijk definitief allemaal.

Vóórdat we dat doen willen we u daarom vragen: zijn er nog details in de inrichting die mogelijk niet kloppen en waar we nog naar moeten kijken? We hebben al het een en ander aan berichten binnen maar we willen voorkomen dat er in een later stadium nog zaken moeten wijzigen. Technisch hangt alles nauw met elkaar samen, dus veranderen wordt steeds moeilijker en duurder naarmate de uitwerking (tot een definitief ontwerp) vordert.

Vanaf eind maart gaan we starten met de voorbereidingen voor de aanbesteding van het werk. Als u nog opmerkingen heeft laat dat dan voor eind maart weten!
Daarna start de uitwerking naar een definitief inrichtingsplan.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam herinrichting Schildersbuurt
lees verder